top of page
GALGO

אמנות לבית

על חשיבותה הערכית והוויזואלית של האמנות אין עוררין. לאורך אלפי שנים היא מהווה את אחד ממנועי התפתחות המין האנושי ומהווה אמצעי לרגש ולגעת ברבים. שלא במפתיע, עתה, כשעיצוב הבית הפך לאספקט חשוב בחייהם של רבים, אנו נוטים לשלב אותה כחלק בלתי נפרד מהחלל ואמנות תורמת בדרכה ליצירת סביבת מגורים שלמה, מתוחכמת ועתירת רבדים.
בכדי לספק ללקוחותינו מענה פרטני ומקיף, יצאנו בשנים האחרונות לדרך משותפת עם סטודיו NOVO CUADRO הספרדי.

bottom of page